Sporty są coraz bardziej organizowane i regulowane od starożytnej Olimpiady do obecnego wieku. Uprzemysłowienie przyniosło dłuższy czas wolny, umożliwiając ludziom uczęszczanie na sporty widowiskowe i uczestnictwo w nich. Tendencje te trwały wraz z pojawieniem się środków masowego przekazu i globalnej komunikacji. Profesjonalizm stał się powszechny, co dodatkowo zwiększyło popularność sportu, gdy fani sportu podążali za wyczynami profesjonalnych sportowców – wszyscy ciesząc się ćwiczeniami i rywalizacją związaną z amatorskim uczestnictwem w sporcie. Od przełomu XXI wieku narasta debata na temat tego, czy sportowcy transpłciowi powinni być w stanie uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, które są zgodne z ich tożsamością płciową po okresie